Koszyk Koszyk: (pusty)
do kasy
suma: 0,00 zł
Ochrona danych osobowych

 

Klauzula informacyjna dla osób zakładających konto w sklepie internetowym:

Zgodnie z art.13 ust.1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 (RODO), informujemy, iż:

 1. Administratorem danych osobowych jest SZIC sp. z o.o. (dawniej P.H.U. „Auto-Center” s.c. Alicja Szic, Rajner Szic, Sebastian Szic) z siedzibą w Opolu 45-772 przy ul. Krapkowickiej 18, KRS:0000944709, NIP: 7542935038, REGON: 160187684
 2. W celu udzielenia informacji dotyczących przetwarzania Pani/Pana danych osobowych powołaliśmy Inspektora ochrony danych w osobie p. Bożeny Krawczuk. Wszelkie informacje prosimy kierować na skrzynkę mailową Inspektora ochrony danych: iod@szic.pl.
 3. Pani/Pana dane osobowe mogą być przetwarzane w celach:
  • Świadczenia usługi prowadzenia konta na podstawie realizacji umowy lub podjęcia działań na żądanie osoby przed zawarciem umowy w oparciu o przesłankę z art. 6 ust. 1 lit. b RODO
  • prowadzenia działań marketingowych takich jak kontakt telefoniczny czy wysyłanie informacji o usługach i produktach oferowanych przez Administratora na podstawie wcześniej udzielonej, dobrowolnej zgody– art. 6 ust. 1 lit. a RODO.
 4. Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane dostawcom oprogramowania, hostingodawcy skrzynki e-mail, hostingodawcy strony internetowej, firmom zajmującym się prowadzeniem strony internetowej i działań marketingowych, firmie świadczącej usługi administrowania i serwisowania sprzętu IT.
 5. Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane do państw trzecich.
 6. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane:

        - W celu prowadzenia konta do momentu rezygnacji z konta

        - W celu marketingu do odwołania wyrażonej zgody.

 1. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz odwołania wyrażonej zgody w dowolnym czasie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 2. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne.
 3. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2 00-193 Warszawa), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy prawa.
 4. Pani/Pana dane nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

 

Klauzula informacyjna dla Klienta sklepu internetowego:

 

Zgodnie z art.13 ust.1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 (RODO), informujemy, iż:

 1. Administratorem danych osobowych jest SZIC sp. z o.o. (dawniej P.H.U. „Auto-Center” s.c. Alicja Szic, Rajner Szic, Sebastian Szic) z siedzibą w Opolu 45-772 przy ul. Krapkowickiej 18, KRS:0000944709, NIP: 7542935038, REGON: 160187684
 2. W celu udzielenia informacji dotyczących przetwarzania Pani/Pana danych osobowych powołaliśmy Inspektora ochrony danych w osobie p. Bożeny Krawczuk. Wszelkie informacje prosimy kierować na skrzynkę mailową Inspektora ochrony danych: iod@szic.pl.
 3. Pani/Pana dane osobowe mogą być przetwarzane w celach:
  • realizacji zamówienia złożonego w sklepie internetowym w oparciu o wykonanie umowy czyli przesłankę z art. 6 ust. 1 lit. b RODO (gdy jest Pani/Pan stroną umowy) lub przesłankę z art. 6 ust. 1 lit. f RODO (gdy stroną umowy jest firma, w imieniu której składa Pani/Pan zamówienie) oraz realizacji obowiązków prawnych związanych z rozliczeniem finansowo-księgowym zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c RODO w zw. z ustawą o rachunkowości, a także realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora jakim jest obrona przed roszczeniami i dochodzenia roszczeń w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. f RODO.
  • prowadzenia działań marketingowych takich jak kontakt telefoniczny czy wysyłanie informacji o usługach i produktach oferowanych przez Administratora na podstawie wcześniej udzielonej, dobrowolnej zgody– art. 6 ust. 1 lit. a RODO.
  • w celu rozpatrzenia reklamacji oraz w celu archiwalnym i obrony przed roszczeniami zgodnie z art. 6. ust. 1 lit. f RODO, w celu wypełnienia obowiązku prawnego wynikającego z ustawy o rachunkowości, kodeksu cywilnego na podstawie art. 6 ust.1 lit. c RODO.
  • utrzymania relacji biznesowych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora – bazując na podstawie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO;
  • statystycznych i analitycznych ukierunkowanych na badanie potencjału sprzedażowego bazując na podstawie prawnej art.6. ust.1.lit.f RODO,
  • w celu dobrania oferty spełniającej preferencje w oparciu o proces profilowania bazując na wyrażonej zgodzie art.6. ust.1.lit.a RODO.
 4. Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane dostawcom oprogramowania, hostingodawcy skrzynki e-mail, hostingodawcy strony internetowej, firmom zajmującym się prowadzeniem sklepu internetowego i działań marketingowych, firmie świadczącej usługi administrowania i serwisowania sprzętu IT, bankom, kurierom lub Poczcie Polskiej S.A, podmiotom pośredniczącym w obsłudze płatności elektronicznych, dostawcom.
 5. Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane do państw trzecich.
 6. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane:

        - W celu realizacji zamówienia do upływu roszczeń wynikających z umowy

        - W celu marketingu do odwołania zgody

        - w celu obsługi reklamacji  do rozpatrzenia reklamacji i upływu roszczeń.

 1. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych wyrażenia sprzeciwu oraz odwołania wyrażonej zgody w dowolnym czasie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej cofnięciem.
 2. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne. Niepodanie danych w formularzy zamówienia uniemożliwi realizację zamówienia.
 3. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2 00-193 Warszawa), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy prawa.
 4. Pani/Pana dane nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

 

Klauzula informacyjna dla subskrybentów newsletteru

 

Zgodnie z art.13 ust.1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 (RODO), informujemy, iż:

 1. Administratorem danych osobowych jest SZIC sp. z o.o. (dawniej P.H.U. „Auto-Center” s.c. Alicja Szic, Rajner Szic, Sebastian Szic) z siedzibą w Opolu 45-772 przy ul. Krapkowickiej 18, KRS:0000944709, NIP: 7542935038, REGON: 160187684
 2. W celu udzielenia informacji dotyczących przetwarzania Pani/Pana danych osobowych powołaliśmy Inspektora ochrony danych w osobie p. Bożeny Krawczuk. Wszelkie informacje prosimy kierować na skrzynkę mailową Inspektora ochrony danych: iod@szic.pl.
 3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu prowadzenia działań marketingowych takich jak wysyłanie informacji o usługach i produktach oferowanych na podstawie wcześniej udzielonej, dobrowolnej zgody– art. 6 ust. 1 lit. a RODO.
 4. Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane dostawcom oprogramowania, hostingodawcy skrzynki e-mail, hostingodawcy strony internetowej, firmom zajmującym się prowadzeniem sklepu internetowego i działań marketingowych, firmie świadczącej usługi administrowania i serwisowania sprzętu IT.
 5. Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane do państw trzecich.
 6. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do odwołania zgody.
 7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz odwołania wyrażonej zgody w dowolnym czasie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej cofnięciem.
 8. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne.
 9. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2 00-193 Warszawa), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy prawa.
 10. Pani/Pana dane nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

 

Klauzula informacyjna dla osób kontaktujących się

 

Zgodnie z art.13 ust.1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 (RODO), informujemy, iż:

 1. Administratorem danych osobowych jest SZIC sp. z o.o. (dawniej P.H.U. „Auto-Center” s.c. Alicja Szic, Rajner Szic, Sebastian Szic) z siedzibą w Opolu 45-772 przy ul. Krapkowickiej 18, KRS:0000944709, NIP: 7542935038, REGON: 160187684
 2. W celu udzielenia informacji dotyczących przetwarzania Pani/Pana danych osobowych powołaliśmy Inspektora ochrony danych w osobie p. Bożeny Krawczuk. Wszelkie informacje prosimy kierować na skrzynkę mailową Inspektora ochrony danych: iod@szic.pl.
 3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi na zapytanie na podstawie wyrażonej zgody– art. 6 ust. 1 lit. a RODO.
 4. Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane hostingodawcy skrzynki e-mail, hostingodawcy strony internetowej, firmom zajmującym się obsługą strony internetowej, firmie świadczącej usługi administrowania i serwisowania sprzętu IT.
 5. Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane do państw trzecich.
 6. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do odwołania zgody.
 7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz odwołania wyrażonej zgody w dowolnym czasie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej cofnięciem.
 8. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne.
 9. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2 00-193 Warszawa), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy prawa.
 10. Pani/Pana dane nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

 

Klauzula informacyjna dla osób dodających opinię o produkcie

 

Zgodnie z art.13 ust.1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 (RODO), informujemy, iż:

 1. Administratorem danych osobowych jest SZIC sp. z o.o. (dawniej P.H.U. „Auto-Center” s.c. Alicja Szic, Rajner Szic, Sebastian Szic) z siedzibą w Opolu 45-772 przy ul. Krapkowickiej 18, KRS:0000944709, NIP: 7542935038, REGON: 160187684
 2. W celu udzielenia informacji dotyczących przetwarzania Pani/Pana danych osobowych powołaliśmy Inspektora ochrony danych w osobie p. Bożeny Krawczuk. Wszelkie informacje prosimy kierować na skrzynkę mailową Inspektora ochrony danych: iod@szic.pl.
 3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu dodania opinii o produkcie na podstawie wyrażonej zgody– art. 6 ust. 1 lit. a RODO.
 4. Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane hostingodawcy strony internetowej, firmom zajmującym się obsługą strony internetowej, firmie świadczącej usługi administrowania i serwisowania sprzętu IT. Ponadto dane będą widoczne dla osób odwiedzających stronę.
 5. Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane do państw trzecich.
 6. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do odwołania zgody.
 7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz odwołania wyrażonej zgody w dowolnym czasie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej cofnięciem.
 8. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne.
 9. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2 00-193 Warszawa), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy prawa.
 10. Pani/Pana dane nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

Klauzula dla osób korzystających z profilu Spółki na portalu LinkedIn

 

Na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.4.2016 r. (dalej: RODO) informujemy, iż:

 1. Administratorem danych osobowych jest SZIC sp. z o.o. (dawniej P.H.U. „Auto-Center” s.c. Alicja Szic, Rajner Szic, Sebastian Szic) z siedzibą w Opolu 45-772 przy ul. Krapkowickiej 18, KRS:0000944709, NIP: 7542935038, REGON: 160187684
 2. W celu udzielenia informacji dotyczących przetwarzania Pani/Pana danych osobowych powołaliśmy Inspektora ochrony danych w osobie p. Bożeny Krawczuk. Wszelkie informacje prosimy kierować na skrzynkę mailową Inspektora ochrony danych: iod@szic.pl.
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu prowadzenia profilu administratora na portalu LinkedIn (administrowania i zarządzania kontem), w szczególności odpowiedzi na reakcje, komentarze, a także w celach reklamowych realizowanych za pośrednictwem narzędzi dostarczanych przez operatora portalu w oparciu o wyrażoną przez Panią/Pana zgodę  – art. 6 ust. 1 lit. a RODO.
 4. Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane dostawcy portalu Linkedln – LinkedIn Ireland Unlimited Company (Gardner House, 2 Wilton Pl, Saint Peter’s, Dublin 2, Irlandia). Administratorzy wskazani w punkcie 1. klauzuli oraz dostawca portalu Linkedln są wspólnymi administratorami Pani/a danych. Ponadto Pani/Pana dane będą przekazywane firmie zajmującej się prowadzeniem naszych kont na portalach społecznościowych oraz stron internetowych, firmie prowadzącej kampanie marketingową, firmie zajmującej się realizacją kampanii reklamowych.
 5. LinkedIn Ireland Unlimited Company z uwagi na globalny przepływ danych w ramach serwisu może przekazywać Państwa dane poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego na podstawie standardowych klauzul umownych.
 6. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą przetwarzane do momentu odwołania zgody.
 7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz odwołania zgody w dowolnym czasie.
 8. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, jednak ze względu na zasady działania portalu jest nieodłącznie związane z subskrypcją kanału, komentowaniem czy reagowaniem na posty.
 9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2 00-193 Warszawa, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy prawa.
 10. Pani/Pana dane będą podlegały profilowaniu na zasadach opisanych w polityce prywatności https://sklep.szic.pl/polityka-prywatnosci lecz na ich podstawie nie będą podejmowane zautomatyzowane decyzje.

 

 

Promocje
Separator / kratka bagażnika | KIA Stonic I 2017 ->
Separator / kratka bagażnika | KIA Stonic I 2017 ->
1 270,00 zł 1 206,50 zł
szt.
Taca bagażnika | KIA Sportage V 2021->
Taca bagażnika | KIA Sportage V 2021->
755,00 zł 679,50 zł
szt.
Dywaniki welurowe | KIA e-Niro I 2019 ->
Dywaniki welurowe | KIA e-Niro I 2019 ->
289,00 zł 265,88 zł
kpl.
Dywaniki welurowe | KIA Sportage IV 2015-2020
Dywaniki welurowe | KIA Sportage IV 2015-2020
270,00 zł 248,40 zł
kpl.
Bagażnik dachowy - poprzeczki stalowe | KIA CEED 2018 ->
Bagażnik dachowy - poprzeczki stalowe | KIA CEED 2018 ->
949,00 zł 901,55 zł
szt.
Mata / kuweta bagażnika - gumowa | KIA e-Niro I 2019->
Mata / kuweta bagażnika - gumowa | KIA e-Niro I 2019->
296,00 zł 266,40 zł
szt.
Mata/Osłona na szybę | KIA Sportage IV 2015-2020
Mata/Osłona na szybę | KIA Sportage IV 2015-2020
290,00 zł 261,00 zł
szt.
Listwy ochronne boczne | KIA Picanto IV 2021->
Listwy ochronne boczne | KIA Picanto IV 2021->
550,00 zł 511,50 zł
szt.
Organizer skrzynka | KIA
Organizer skrzynka | KIA
230,00 zł 199,00 zł
szt.
Separator/ kratka bagażnika - górna | KIA Ceed SW 2019 ->
Separator/ kratka bagażnika - górna | KIA Ceed SW 2019 ->
1 270,00 zł 1 206,50 zł
szt.
Listwa ozdobna tylnej klapy bagażnika | KIA Niro 2023 ->
Listwa ozdobna tylnej klapy bagażnika | KIA Niro 2023 ->
415,00 zł 394,25 zł
szt.
Kamizelka odblaskowa | KIA
Kamizelka odblaskowa | KIA
26,00 zł 19,00 zł
szt.
Dywaniki welurowe | KIA Sportage IV 2015-2020
Dywaniki welurowe | KIA Sportage IV 2015-2020
569,00 zł 523,48 zł
kpl.
Dywaniki gumowe - GT Line | KIA Sportage IV 2015-2020
Dywaniki gumowe - GT Line | KIA Sportage IV 2015-2020
289,00 zł 274,55 zł
kpl.
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl